تیم ارابه

تیم ارابه متشکل از مجموعه ای از افراد با تجربه و تحصیلکرده در زمینه تدارکات و حمل و نقل بین المللی است که به تمامی امور مربوط به حمل و نقل مسلط بوده و دارای گواهینامه های مرتبط در این زمینه می باشند.
اسامی مدیران ارشد ارابه به شرح زیر می باشد :
علیرضا جعفری  ( حامد )
مدیر عامل
ایمیل  : hamed@Chariot-co.com
Fiata Diploma   IRU Diploma
Fiata Diploma Fiata Diploma
سمیه خوش تراش
مدیر فروش
ایمیل : sales1@Chariot-co.com
فرید عزیزی
مدیر مالی
ایمیل : Account@Chariot-co.com