حمل و نقل دریایی

به جرأت می توان گفت که امروزه بیشترین حجم حمل و نقل بین المللی از طریق کشتی و بصورت دریایی انجام می شود، قریب به اکثرکشورهای فعال در زمینه صادرات و واردات با بنادر دریایی در ارتباط هستند.
از آنجایی که ارابه رابطه نزدیکی با اکثر خطوط کشتیرانی دارد، همچنین می تواند بهترین خدمات دریایی را با ارائه رقابتی ترین قیمت بازار, در اختیار مشتریان خود قرار دهد.
در زیر ابعاد کانتینر ها به میلیمتر تقدیم حضور می گردد.